DIJELOVI IZ KNJIGE “O VOLJI” OD BRANKA STOJKOVIĆA

22.08.2014., petak

BRANKO STOJKOVIĆ: SKRIVENA SNAGA VOLJE (1-17. dio)

BRANKO STOJKOVIĆ: SKRIVENA SNAGA VOLJE (1.)

1.) VOLJA: To je izvor koji se nosi u duši. Volja utiče ako je u tebi, ako nije, onda je ona iščezla. To je pakao i depresivni život bez ponosa. Bez prave volje čovjek je ništa.

2.) Krivo razmišljanje može čovjeka dovesti u vrlo tešku situaciju, tj. bolest, mentalnu konfuziju i gubitak senzibilnosti i superiornosti. Tajna “čudnog” ozdravljenja, počinje onda kad u ljudsko tijelo se vrati volja.

3.) Pitam te: Kakva je tvoja volja* i imaš li volje* za promjene na bolje? Svaki korak u našem životu u djelima kojima nešto učinimo; je ispravna ili neispravna volja.

4.) U knjizi Biblija je upisano: Da na planeti Zemlja živi 3/4 posto “mase luđaka”, i da cijelo je prijestolje ovdje od “sotone – iluzije”. To je manifestacija krive volje za životom.

5.) Isus je u svom srcu i na zemlji započeo stvaranje “kraljevske” slobodne volje – a ubili su ga vlastodršci robova, odnosno “otetih duša”. Isključivanjem cerebralnih* funkcija i moždanih struktura doveli su čovjeka u stanje – da kao biljka je u vegetaciji.

6.) Tvoj život ima samo onda smisao – ako se dosegne “lični mit” o sebi i svom identitetu. A ja sam taj koji će “uskrsnuti” volju*, koja spava u smrtnom snu uma, tj. u mrtvome tijelu…

7.) VOLJA: nije iscrpljenost, malaksalost, melankoličnost,…, taj simpton momentalno ne boli, ali uvelike košta života. Te, ako znamo udahnuti volju u riječ života; onda ćemo znati činiti čuda.

BRANKO STOJKOVIĆ: SKRIVENA SNAGA VOLJE (2.)

8.) Onaj tko bude želio živjeti po istini, odnosno po snazi svoje volje* biti će proganjani i prezreni…I to samo zato što je otkrio “bolest volje”, koja je mnoge osakatila, unazadila i uništila,.., jer nisu znali s njome upravljati.

9.) Ljudi s jakom voljom; oni se ne mogu prilagoditi ustaljenom društvu… Jedini njihov put koji im ostaje otvoren – je razaranje društvenoga poretka, čijeg su sami žrtva postali zbog toga što imaju svoj ponos i čast.

10.) Naivni ljudi nemaju svoju volju*, oni su kao biblijski Urija, kojeg je vojskovođa i kralj David poslao u rat na prvu liniju bojišnice da pogine, kako bi ovaj lakše mu došao do njegove lijepe žene.

11.) Problem volje je u Psihi* svakog čovjeka – volja koja može biti napredna ili obezvrijeđena, tj. zaostala. U misaonim aktivnostima – to je onda uvijek u životu: “sve ili ništa” ili “sa voljom ili bez volje”. (29.09.2011.) čet. 10,00 sati

12.) Bez volje* se ne može ništa dešavati. Volja čini sve. Samo ako razmišljaš sa svojim mozgom; možeš doći do svih željenih rezultata. Možeš biti moćan i tako redom sve pobjeđivati.

13.) U potrazi za sve savršenijim umom – ti možeš u sebi razviti takav fenomen vjere*, a za to moraš imati svoju volju. Ona mijenja i Um i tijelo. Samo treba dopustiti da volja* dođe do izražaja – taj najsnažniji zakon postojanja.

14.) Prvi grijeh protiv “sebe” je počinjen u Raju, tj. u Edenskom vrtu, kad su; Adam i Eva bili lišeni svoje volje*. Tada izgubili su sebe i svoju bit, a njihovom voljom je zagospodarila “čovjekolika – zmija”. Adam i Eva ostali su bez “Oca – volje – Boga”.

BRANKO STOJKOVIĆ: SKRIVENA SNAGA VOLJE (3.)

15.) VOLJA je “Bog” bez volje čovjek (ne)može ništa činiti. Volja se očituje kroz: mozak, oči, uši, ruke, noge,.., kroz sva čula, dodir, okus, miris,.. Bez volje se ne može ništa u životu dešavati.

16.) Ljudska klonulost je nedostatak volje*, ta “nečista mora” je depresija novoga doba, a taj poremećaj je gubitak opće radosti i ljubavi prema sebi. Onim ljudima bez volje; dolaze mnoge patnje i poremećaj energije…

17.) Oni koji imaju jaku svoju volju, u biti su svoje ličnosti. Drugi, ne samo da ne vjeruju u njih – nego ih se boje. Isus je imao jaku volju*, zbog toga je bio toliko napadan i na kraju razapet.

18.) Sa voljom* može se izliječiti svaka nemoć. Ako nemamo volju za činjenjem – onda smo izgubljeni i nismo ništa. Pravi vjernici su oni; koji imaju svoju svetu volju – oni žive i ne ubijaju se kao bezvoljnici…

19.) Dok danas sve propada; ti moraš imati svoju vjeru* u sebe i svoj opstanak. Volja je tvoja baština – i nemoj zanemariti posjed svoj. Po svojoj volji* predodređen si da budeš “živ i zdrav”.

20.) U bezizlaznim crnim slučajevima neurotičar* liči na krhkog čovjeka koji upire pogled prema izmišljenom “Bogu” predajući
se njegovoj volji*, očekujući sa puno vjere da taj Bog s njime upravlja. Čovjek je razapet na križu svoje fikcije.

21.) Determinizam bio to politički ili vjerski se doista bori protiv prave volje* i svjesnog ponašanja,.., te protiv svih ljudskih vrijednosti – koje su dobre za autentične ljude.

BRANKO STOJKOVIĆ: SKRIVENA SNAGA VOLJE (4.)

22.) Današnji čovjek bez istinske volje je bolestan, mnogi to ne žele priznati. Demonske* sile koje s čovjekom vladaju, opsjednute ljude sputavaju da žive kao pravi ljudi. Te, kako prijeći preko ovog “lažnog svijeta” punog iluzije.

23.) Znanstvenici vas lažu i ograničavaju kad daju vam svoje mišljenje i tvrde o snazi volje*, da snaga volje ima ograničeni izvor koji može presušiti, kao što mišići postanu iscrpljeni zbog prenaprezanja.

24.) Upoznajte svoj mentalni fenomen* volje, ako hoćete ozdraviti. Morate znati u što trebate vjerovati. U nama živi “ono nesvjesno”, koje je lišeno svake volje. Mi u to nesvjesno možemo udahnuti dinamični život.

25.) Prvo, treba da razumiješ; što je volja? Nitko ti ne može ništa dati – ako ne shvatiš – sam svoju volju. Sve je drugo laž o duhovnom životu. U jednom satu ponovi i do sto puta pozitivne misli i negativne misli će nestati…

26.) Oni ljudi koji nemaju svoju volju, imaju osjećaj manje vrijednosti,.., a takvi ljudi padaju u depresiju; neurozu, psihički pucaju i brzo nestaju. Ta bezvoljnost modernog čovjeka vodi u melankoliju i apatiju…

27.) Lijenost i mlakost je veliki neprijatelj volje. Na taj način mi ne možemo doći do “moći volje”, koja nam je potrebna za plemeniti život. Ovo je poziv na slobodnu duhovnu volju i zdravi um. Svijet bez volje je imaginacija.

28.) Onaj tko se ide moliti i klanjati u “kamenu crkvu”, nije ništa drugo nego nevaljanac, koji je sam sebe lišio apsolutnog znanja, moći i volje… Shvati da beskonačna moć volje leži u tebi.

BRANKO STOJKOVIĆ: SKRIVENA SNAGA VOLJE (5.)

29.) Tokom dana i noći uvjeravaj sa voljom svojom um; da si sve više BOG-a-t, i zakon uma učiniti će svoje. Kaži sam sebi: Ja sam došao na ovaj svijet da imam izobilje života, a ne da imam “tugu i jad”.

30.) Ne dozvoli da ti mozak propada i vene – atrofira* bez prisutnosti prave volje. Nauči vladati sa sobom. I budi uvjeren u ono što činiš. Ti u sebi imaš velike moći; samo ih trebaš znati koristiti… (03.08.2004.) Volja je moć! Imaš li je?

31.) Najveća odlika čovjeka i žene na Planeti zemlja su njihova volja*. Imati svoju volju*, to znači biti “sam svoj”. VOLJA je (tvoj) Bog*, te bez volje (ne)možeš ništa činiti – to zapamti za uvijek.

32.) VOLJA* može stvoriti sve: biznis, novac, materijala dobra,.., može izgraditi “sve” bolje i savršenije… Blago onome tko zna koristiti svoju volju*, a neznalici niti blago ne pomaže.

33.) U Bibliji piše, odnosno u njoj se govori: “da ćeš uskrsnuti” na “život vječni”, tj. probuditi će se u tebi izgubljena volja* . Bez volje ti si mrtva duša, koja nisi svjesna sebe i psihe svoje… To je svjedočanstvo u “carstvu” tvog mozga.

34.) Metoda pomlađivanja ogleda se u volji*, u svježem izgledu. S voljom moramo biti ispred “biološkog sata”, te spriječiti vidljive znakove starenja. Ideja dugovječne mladosti leži u “čvrstoj volji”.

35.) Ako jedan od mojih ŠTIT-onoša iz “čistog” plemena odustane od borbe i napusti “ŠTIT-ov rat”, ili okrene leđa, neka zna da je izdao prvenstveno sebe i svoj život. I neka zna da je izdao sve nas, i svoju pravu volju za životom. Takav je već kaznu svoju dobio – prokletstvo.

BRANKO STOJKOVIĆ: SKRIVENA SNAGA VOLJE (6.)

36.) Radi na vještinama koje će podupirati tvoju snagu volje. Nemoj se nikada podcjenjivati i omalovažavati, ako prvi put uspješno ne izvršiš svoj zadatak – moramo se znati učiti kako vladati sa sobom.

37.) Svaki čovjek koji poznaje volju* ima takvu bombu i zna njenu razornu moć. Glavni najveći potencijali energije su u tebi. Energija je u tri agregatna stanja: plinovitom, krutom i tekućem…

38.) Što loše može utjecati na snagu volje? Sve što šteti tvom zdravlju: ne-ispava-no-s-t, fizički umor i stres… Odgajati volju znači naučiti se hrabrosti i strpljivosti, samo-svladavanju i ustrajnosti….

39.) Biblijskoga Josipa – kad su ga prodala braća u Egipatsko roblje, on nije bio ništa. Nije imao položaj i moć. Ali uz prisutnost svoje volje*, on postao je ministar, a poslije u Egiptu i Faraon vladar.

40.) Ne samo da smo mi odgovorni za svoju volju; za ono što činimo, nego odgovorni smo i za ono što nećemo da učinimo. Uz volju ide i brzina našeg; pamćenja, razmišljanja i htjenja…

41.) Kad se hoće, sve se može, često se tako kaže – kako bi se naglasila snaga volje. Ta je snaga stvarna i omogućuje čovjeku ići puno dalje nego što je mislio da može.

42.) U svom unikatnom životu moraš učiniti nešto vrijedno i važno, po čemu će te mnogi ljudi pamtiti, no bez prisutnosti “velike volje*” to nećeš moći učiniti. Bez volje ti si; zarobljen, umrtvljen i paraliziran um.

BRANKO STOJKOVIĆ: SKRIVENA SNAGA VOLJE (7.)

43.) Ponovi ujutro, popodne i navečer – da umom možeš podići svoj utjecaj volje,.., ako ti je um slab; kako ćeš pobjeđivati životne prepreke i nedaće? Da bi se rasvijetlio svoj put k cilju moraš aktivirati volju.

44.) Kako su mnogi ljudi bili lišeni svoje volje*? U Bibliji piše od početka do kraja na 1559 stranica, da su prisutne “tri lažne sugestije”: iskušavao, nagovarao i obećavao. Te tri stvari uzimaju pažnju i koncentraciju. Naivni ljudi su tome povjerovali.

45.) Zašto hipnoza* uvijek počinje s prvim koracima: Ti spavaš,
ti si umoran, noge su ti teške,.., oči ti se zatvaraju i kapki ti se spuštaju… Hipnoza je nametnuta sugestija – oduzimanja volje, odnosno nametanje svoje volje.

46.) Postoje osobe koje djeluju sugestivno, one lako uvjeravaju druge slabe ljude da ispunjavaju njihovu volju. Nije dovoljno reći: ja vjerujem u sebe. No, gdje su tu resursi, znanje i iskustvo,.., i oprez…

47.) A što se tiče uskrsnuća, koje vi pogani slavite, to je “lažno uskrsnuće”, oni vam tobože govore o istini, a u biti vam uzimaju pravu volju za činjenjem, lažni učitelji vas teško ograničavaju i vraćaju na početak, da vi nikuda ne idete u životu…

48.) U čemu se sastoji superiornost? U htjenju volje i svom identitetu, oštroumnosti i svijesti. U jakosti u glavi i dobrim navikama vjere i sugestije u samo-poštovanju. To je higijena mentalnoga zdravlja.

49.) Ti moraš se znati truditi oko vladanja sobom, moraš biti ohrabreni i bez padanja u sumnju i iskušenje. Volju* nije moguće iscrpiti. Vladanje sobom nije omiljeno kod drugih ljudi i životinja.

BRANKO STOJKOVIĆ: SKRIVENA SNAGA VOLJE (8.)

50.) Zašto je: biblijski Mojsija donesao dvije kamene ploče isklesane na planini Sinaj? Jedna ploča; je označavala “Božju volju” (pravu), a druga ploča je označavala “Vražju volju” (lažnu).

51.) Svaki čovjek je zagonetka za sebe, njegova sudbina je zapisana unaprijed, on ili ona kao jedinka umiru na različiti način smrti, to je njegova sudbina volje i volje jačega u prirodi.

52.) Čovjek mora imati prije svega kraj volje* minimum sreće; za izvanjske stvari: bogatstvo, ugled i poznanstvo,.., zatim tjelesne kvalitete: zdravlje, snagu i ljepotu,.., intelektualne vrline i duhovne.

53.) Oni koji se ne dokazuju kroz svoju volju, nitko i ništa su, njihov naum je ubrzo propao. Ti zato slijedi zvijezdu*, tj. znak svoje prave volje i znati ćeš da si na istinskom putu.

54.) I-maj volju* pa ćeš znati da je “Bog s tobom”. U što je; do sada bila bačena i utrošena tvoja volja? Evo, ja vam pišem i donosim evanđelje i veće nego što je zapisano u knjizi Bibliji ili bilo kojoj drugoj knjizi.

55.) Bez volje ne možeš koristiti mozak i njegove sposobnosti i procese za razmišljanje. Volja pokreče maštu uma. Budale nas uče o Bogu, Isusu i Crkvi, o svetoj zajednici, samo nas ne uče o našoj volji*.

56.) Sotonisti su napravili raspelo (križ) i raspeli VOLJU-ISUSA, oni sad traže od drugih da se tom simbolu klanjaju i u njega vjeruju, a mnogi ne znaju da na taj način prazne svoju volju.

BRANKO STOJKOVIĆ: SKRIVENA SNAGA VOLJE (9.)

57.) Promiče se u propagandi lažna volja: Religije, astrologija, horoskopi, gatare i vračare,.., spiritizam, itd. Zbog toga mnogi ljudi su klonuli svojim duhom, koji su se u to dali uvući.

58.) Kad bi vam netko rekao: “Ostvari svoj san iz djetinjstva”, većina ljudi bi rekla; da su to “naklapanja”, i da za to nisu sposobni. No, to je pogrešan stav. U ovom tekstu (knjige) saznajte – kako u sebi pokrenuti volju* da se učine važne i dobre stvari.

59.) U određenim trenucima naše volje i života nude nam se prilike u kojima treba da hrabro odlučimo; da nastavimo dalje raditi dobre stvari, odnosno trebamo se riješiti nesvjesnih sadržaja – i ne ostati zarobljeni u krugu zle sudbine.

60.) Ništa nije uzaludno; pogotovo ono što mi činimo u našoj volji. Najveće imanje u životu je: tvoja volja – energija. Kad tjelesno umremo naš hologram* vječno će ostati zapisani, on je pohranjen u našoj djeci i u (ne)uništivoj prirodi.

61.) Kad nekome spomeneš “knjigu Bibliju”, oni podrugljivo
kažu: “Pa to su napisali ljudi”. Ali nitko od njih ne zna – kakvi su to bili ljudi? I kakvu su oni posjedovali volju za opstanak života.

62.) Treba povećati svoju volju i samopouzdanje, putem svog čina “htjenja” i to je ispravno u nadvladavanju svoje nemoći. Nema uspjeha bez muke; bez izdržljivosti i ne klonulosti… Svijet bez volje izumire.

63.) Otvori oči i pogledaj – te mrtve u podzemnom svijetu – kojima je iz u-trube oduzeti dah: oni više ne kazuje slave i pravednosti. Ovi su samo duše ojađene, koje hodaju pognuto i iznemoglo ugašenih očiju. Duše prazne – nemaju ispruženu ruku desnicu
k nebu – slobodi.

BRANKO STOJKOVIĆ: SKRIVENA SNAGA VOLJE (10.)

64.) Istinska volja u Bibliji je zapisana: O moći i nemoći, o padu čovjeka i autentičnom životu duše,.., te o spasenju i izgubljenosti – o buđenju i ograničenosti slobode, isto tako; o smrti, blagoslovu, vjeri i krivokletstvu…

65.) Bolest mozga i volje proizlazi iz ne razmišljanja i manjka volje za činjenjem. Stres i depresija i traume uzimaju čovjeku radost. Ljudska smisao nestaje zbog “lijenosti volje”, te vrlo niskog stupnja samo-poštovanja.

66.) Jedna stara poslovica kaže: Teško je uliti pamet onome koji nema volju*,. A još teže je uliti volju* onome koji nema svoje pameti. Nikada čovjeku nije kasno da započne i stekne pravo vladanje nad sobom.

67.) Biblija je šifrirana knjiga koju ne može svatko dešifrirati. Ona pokazuje očitovanje “prave volje”, koju moderni svijet sve više zaboravlja. Tu zapisana je pokretačka snaga uma, koja navodi nas na naš pravi životni put.

68.) Erich From o volji kaže: Čovjek je samo lutka – igračka društvenih uređenja. Čovjek, on je sve samo ne za sebe, što ga vodi u duhovnu sterilnost. Čovjek bi trebao biti cilj za sebe, a ne da ga postavljeni autoritet nadilazi.

69.) Čovjekova stvarnost – Bog, je sloboda i snaga razuma, a čovjek bez volje postao je anomalija i čudovište svemira. Čovjek je nesposoban da bude gospodar samog sebe, svoje istinske mudrosti i hrabrosti.

70.) I zato baš čovjek nikada neće prestati biti zbunjen i da bude on; čovjek za sebe. Čovjekovi um je blagoslov volje, ujedno je i prokletstvo, te funkcije duha, čine ga onim što; ON jest. (Volja za sebe.)

BRANKO STOJKOVIĆ: SKRIVENA SNAGA VOLJE (11.)

71.) Jaka volja je ključ svega na planeti Zemlja. Demoni otkrivaju svijet “o Bogu”, jer čovjek je slab, pa mu treba zajednica sa (izmišljenim) Bogom. Bez svoje volje ti padaš u “ralje” ispred inkvizicije 21. stoljeća – u tuđi nagon.

72.) Homoseksualci i lezbijke prosvjedujući ispred katedrale u Zagrebu, tumačili su životno evanđelje, između ostaloga su (tada) kazali: “kako ljube bližnjeg svog”. Dok svećenici o toj “sotonskoj volji” su licemjerno šutjeli.

73.) Friedrich Nietzsche kaže: Čovjek se ne usuđuje misliti o sebi, kao uzroku (svoje volje), on je zastrašen pred samim sobom. A takav: Čovjek stalno sumnja u sebe i zato nikad nije sam pred sobom odgovoran kao pokretač života.

74.) Čovjek nikad nije odvažan da sebi pripiše sve svoje jake i začuđujuće momente, nego učinio ih je pasivnim. Čovjek posjeduje dvije strane – svoje volje, onu slabu i onu jaku: prva svera zove se “čovjek”, a druga “Bog”.

75.) Čovjek koji ne želi spoznati sebe, ima razloga da ostane u mraku, bez prisutnosti stvarne volje*. Čovjek je ravnodušan, on ima nepobjedivu sklonost da se dade varati, kao da je očarani tom srećom – ne tražeći istinu, a u toj mjeri on je patetična* životinja.

76.) Što čovjek zna o “svojoj volji” i o sebi samome, uspijeva li on ma već jednom – sam sebe potpuno percipirati*, recimo kao u nekom čistom rasvijetljenom stakleniku.

77.) Koliko puta ste se osjećali; potpuno slomljeno, utučeno, bezvoljno, bez energije i poleta,.., depresivno? Pravi vampiri* ne sišu vam krv već se hrane vašom energijom, oni vašu volju i Sliku žele neutralizirati.

BRANKO STOJKOVIĆ: SKRIVENA SNAGA VOLJE (12.)

78.) Volja je u stvaranju sebe. A ovo je jedna automatska brutalna dresura okoline, koja je često zadovoljna lažnim odgojem, te ono uništava pravo ljudsko formiranje i napredak čovjeka. I pretvara osobe u robove.

79.) Svijet je podijeljeni na: volju (onu) gore i (onu) dolje. Bogovi su po mitologiji gore a ljudi su dolje. Od podjele na “gore i dolje” počinje stvaranje duha od čovjeka – zapisanog u knjizi postanka u Bibliji. (Post. 1,1.)

80.) Danas malo ljudi zanima što je volja? Kako se volja razvija i kako se volja budi? Na koji način se volja dobiva ili gubi? Što je svjesnost volje ili nesvjesnost volje? Kako se volja javlja u percepciji i koja je tajna prave volje? Između ostaloga – kako se mjeri volja?

81.) Kad vas budu pogrđivali i proganjali zbog “svoje volje”, neka vam radost bude velika; jer istinu ćete u taj dan spoznati o sebi. Kome je “kraljevstvo prijestolja” dan-o? Onom koji se je na njega popeo jakom voljom*: (Lk.10,23.)

82.) Volja znači sve, a to znači da nisi dovoljno djelovao – ako nisi uspio. Samo putem volje možeš naći sklad i smisao,.., i snagu razvoja i samopouzdanja. Ljudi slabe volje su pesimisti i obeshrabreni su za neka važna zbivanja i djelovanja.

83.) Ljudi bez volje govore: Nikad neće biti pravde! Ti ljudi
vjeruju u nešto više od sebe, jer vide tu svoju vjeru u velikoj negativnosti i nesigurnosti na ovom svijetu. Volja ne pripada svjetskoj eliti, niti je ona svojstvena po istini njima…

84.) Piramide neki smatraju ostacima drevne civilizacije, čiji nam je način razmišljanja, djelovanja i tehnologije uglavnom nepoznat. Te piramide su simbol volje* protiv zaborava. Bez volje ne može se odašiljati jake energetske poruke…

BRANKO STOJKOVIĆ: SKRIVENA SNAGA VOLJE (13.)

85.) Kojemu Bogu ja treba da budem sličan? Niti ja želim biti na sliku bilo koga. Volja kao skriveni nagon: ona može htjeti ili ne htjeti. Ako vjeruješ u sebe i ako si dovoljno borbeni i uporan tvoj trud će se isplatiti.

86.) Često čujemo tu rečenicu: “Da sam imao malo više volje i da sam imao više koncentracije sigurno bi uspio.” Tko vjeruje da neće uspjeti, neuspjeh će uvijek imati. To je zakon podsvijesti vjere i uma..

87.) Moć volje je snaga i energija koju treba probuditi. Za to je
potrebna unutrašnja odlučnost i uvjerenje – da svaka mlakost nije dobro došla. S voljom svojom ćeš se spasiti i nećeš podnositi patnje u neznanju.

88.) Čovjek nije naučio “htjeti” i imati svoju volju. Niti on zna odgajati svoju volju. Njegovi aspekti uvijek vezani su samo uz zadovoljstvo života. A centri u mozgu koji se nikada ne pale postali su “svemirska crna rupa”. (10×10)

89.) Postoje četiri bijede u čovjekovom životu – slaba volja*, vlastita sudbina, razočarenje i strah od drugog čovjeka. Heroji života za to ne znaju, a kukavice osim toga drugo i ne upotrebljavaju u svojoj vrlini.

90.) Čovjek je zahvaljujući svom mozgu* sposoban za životno
djelovanje i svoje unikatno mišljenje… Nervni umor ne mogu liječiti nikakvi lijekovi, tj: tablete i kemikalije. To može – samo probuđena volja osobnog htjenja.

91.) Postoje razne tehnike za ojačavanje sebe i držanje u budnom stanju: Yoga, psiho-sinteza (spajanje), auto sugestija, hipnoza, itd. Sve je to uzaludno ako u sebi nemaš izvor vlastite volje i ravnoteže.

BRANKO STOJKOVIĆ: SKRIVENA SNAGA VOLJE (14.)

92.) Zamislite samo što sve ste mogli postići u životu da ste imali veću snagu volje*: Dakle, najopasnije je – ne činiti “ništa” na putu svoga razvoja i napretka. Između ostaloga – važno je probuditi snagu svoje volje.

93.) Čovjek je stvoren za htjenje a prava volja znači pravilno korištenje mozga. Volja ne može biti smještena u neuronu, tj. u živčanim vlaknima. Volja je čisti duhovni faktor koji pokreće tijelo kao mehanizam.

94.) Tko može spoznati volju? Danas mnogi sanjaju o nekim pilulama koje lako stvaraju i pokreću volju. Voljnim činom zovemo ono što želimo činiti. Volja ovisi o pravilnom funkcioniranju mozga. Za volju je potrebno naučiti htjeti.

95.) Volja otklanja nervnu klonulost: umor i iscrpljenost. A sve se temelji na odgoju volje. Pažnjom i trudom volje jačaju se karakterne crte. Volja dolazi iz ljubavi, odnosno iz čistih emocija – zato moraš imati jaka čula „svih pet“ i to jača nego što imaju drugi ljudi.

96.) Cilj je usvojiti zdrave svakodnevne navike, kao na primjer – recimo dnevno čitanje tekstova o “snazi volje”. Kada se hoće “onda sve se može” tako glasi snaga prave volje za činjenjem.

97.) Ono što se najbolje može dati od sebe je volja* Samo putem svoje volje možeš putovati u prošlost i budućnost, jer volja je izvor energije primanja i davanja… Volja će odrediti tvoju sudbinu života.

98.) Ne smiješ u životu popustiti u svojoj glavi, moraš biti vrlo jak; kako bi se nosio na svom putu sa svim problemima. Te, kako treba da raste taj “tvoj Božji čovjek”? Neka bude svjetlo! (Post. 1,3.) Volja – energija.

BRANKO STOJKOVIĆ: SKRIVENA SNAGA VOLJE (15.)

99.) Snaga volje je jednostavni umni mišić: kod mnogih ljudi je on nerazvijen i mlitav. No, kroz trening mozga, možemo postići silu za ostvarenje svega što poželimo.

100.) Volja je stvar jakih a želja je i stvar slabih. Te, znaj da snaga volje je najjača ujutro I da volja kako dan prolazi sve više slabi i smanjiva se do večeri zbog pada koncentracije.

101.) Nekada volja može sama sebe obmanuti: to je kao kad dijete ima “lijepu lutku”, a poslije nekog vremena, dijete lutku zamijeni sa novom lutkom daleko ružnijom, samo zato što lijepa lutka je postala dosadna.

102.) Cijela knjiga Biblija je nadahnuta s voljom* za činjenjem, stoga Bog nije iluzija, nego je već on symbol obrazilije i sebstva. Ti ćeš onda znati da je Bog s tobom, da duh volje će činiti (2.ljet.15,1).

103.) Bez volje* nije moguće koristiti mozak da bi se uistinu postalo pravim čovjekom. Što to znači imati svoju volju? Razmislimo malo o tome kako treba snažan u glavi. A formula svega je treba samo htjeti misliti.

104.) Treba izvježbati dobro svoju volju, tj. svoje duhovne sposobnosti produbiti drugačije od materije, koja je samo oko volje skupljena i manifestirana. Obično je to moć sugestije mozga i mehanizma u glavi.

105.) Čovjekova osakaćenost volje je veliki problem današnjice i modernog društva. Stoga čovječe vrati se u duhu svog Božanstva i obrazilije k sebi: pouzdaj se u svoju volju, bezprijekorno joj služi na putu svoga uspjeha I pravednosti. Ti si snaga uskrsnuća volje svoje.

BRANKO STOJKOVIĆ: SKRIVENA SNAGA VOLJE (16.)

106.) Ono što iznimno predstavlja „volju za moć“ je obrazilija i snaga svoga „JA“ i htjenja. Kako bi čovjek sam sebi skinuo „kočnicu“ sa mozga i uspješno stvorio bolju svoju inteligenciju, mora probiti postavljene blokade u svojoj glavi.

107.) Samo putem volje* možeš iz sebe izbiti „prazninu“, koja djeluje protiv tebe. Cijeli tvoj duhovni život i psiha je u agoniji bez prisutnosti – tvoje volje i htjenja. Prema tome moraš se riješiti „mlakosti“ i zakržljalosti instinkta.

108.) Volja je sila koja može braniti sama sebe – jednom riječju
volja je stvarnost. Volja je u stanju sagraditi svoju moć i učiniti pojedinca genijem. Pisca ovih redova ne može ništa drugo uplašiti, nego gubitak svoje volje.

109.) Zato najprije traži; svoje kraljevstvo volje, a sve drugo samo će ti se nadodati – kako žar ljubavi tako isto i agonija mržnje, sa čime ćeš se oduprijeti najgorem tipu dekadencije ovoga ustaljenoga i bolesnoga društva.

110.) Ja sam se održao do sada zahvaljujući svojoj volji i nekoj svojoj mudrosti i vjerovanju u sebe. Na ovaj svijet nisam došao slučajno. Svima nama je jednako teško u životu, ali pitanje je kušnje: tko koliko može nositi tereta na svojoj duši i to putem svoje volje.

111.) Naš jedini izlaz* je pokretačka naša volja. Nikakvi lažni blagdani, kapelice, katedrale, biskupi i pape,…, nas ne mogu spasiti. To samo može učiniti naša vlastita volja. Tako dakle čuvaj se da ne upadneš u labirint* iluzije i promašenog svog života…

112.) Moramo znati da izvor* neuroze i straha koči mozak, tako dolazi do gubitka volje za činjenjem. Jedini ideal može biti samo tvoja volja, odakle dolaze sve vrijednosti dobra ili zla. Ovo je vrijeme najnečasnijih i najboležljivijih ljudi.

BRANKO STOJKOVIĆ: SKRIVENA SNAGA VOLJE (17.)

113.) Opasnost od samoubilačke potištenosti je gubitak svoje volje*. Dekompenzirani bolesnik tako je nadvladan da, poput djeteta, nema nimalo snage da promijeni situaciju. Lako se može dogoditi da „čovjek bez volje“ dogodi se da postane ovisan o lijekovima – koji ne mogu izliječiti njegovu dušu.

114.) I tako mora* dođe pred vrata odbačenog života, a odakle je došao taj najstrašniji putnik? Vidi se iz priloženoga. Kome se je: biblijski Bog objavio – kao volja? Onome koji je iskreno vjerovao u sebe, te drugih bogova on nije imao niti je u njih vjerovao… Propali ego nije (više) sposoban da sam sebe brani.

115.) Ako je prisutan osjećaj manje vrijednosti – zbog nesigurnosti, (ne)možemo očekivati ni odlučnost i borbenost da se što uopće učini. To je čista suprotnost od superiornosti svoje volje. Treba biti pravi muškarac: hrabar, agresivan, otvoren, nemilosrdan i osvetoljubiv,…, svirep – koji treba nadmašiti po svojoj snazi svaki utjecaj, moć i tuđe pameti…

116.) Koja je bila prva „Božja zapovjed“? Ne diraj u stablo života – „VOLJU“, da ne umreš, tj. da ne pogineš. Ljudi koji su izgubili svoju volju, izgubili su sebe i svoju svijest. Oni koji imaju volju trude se da poboljšaju i poprave zli svijet. Tako jedino se može dobiti volja za pravo učenje…

117.) Kako se postiže „jaka volja“? Da svaki dan vježbamo i obražavamo se u snazi svoga uma. Samo ti (sam) sebe možeš učvrstiti u mudrosti i slavi ona jedino nalazi se u tebi. Ljudi idu kod doktora i plaćaju da im on vrati zdravlje i volju, ravnotežu i snagu…

118.) Ljudi su zamijenili besmrtnu volju – Boga, sa kupovima, kumirima i slikama, krunicama i čovjekom, pticama, morskim bićima, četveronošcima, psima i gmazovima… Zbog toga mnogi nisu nikada upoznali pravu volju – Boga svoga. I zato je taj vaš „lažan Bog“ stvorio prije životinje, a ne čovjeka. Jer on mu nije toliko bio ni bitan. (Rim 1,23.)

119.) Volja je jedina stvarnost i tajna koju mnogi (ne)znaju. Bez volje izgubljen je identitet* i svijest o sebi. Ljudi su zaboravili sebe, oni jesu gotovo „začarani“ sa lažima i hipotetičkim ne dokazanim mišljenjima. Oni vjeruju u sve, u: bolest, smrt,…, imaginaciju*, samo ne vjeruju u sebe i moć svoje volje.

————————————-
HRVATSKI POKRET “ŠTIT”
BRANKO STOJKOVIĆ
http://crostojkovic1958.blog.hr
————————————–
Adresa: Đurđevačka cesta 159
Bjelovar / 22.08.2014. (petak)
HRVATSKA / CROATIA
Kućni telefon: 00 385 433 520
Mobitel: 00 385 (0)95 814 82 90,
Žiro-račun: 2340009-1100203086
Privredna banka Zagreb
——————————————–
http://crostojkovic.blog.rs
——————————————–
brankostojkovic152@yahoo.com
http://istinazanarod.blog.hr
———————————————-
https://stojkovic1958.wordpress.com
http://stitonosa1958.blogger.ba
http://crostojkovic1958.blogspot.com
http://obiteljstojkovic.bloger.hr
http://dijabolik58.blog.com
———————————————
URED: Masarykova 8
Uredništvo: ŠTIT BJELOVAR
Članaka; 2200.

O crostojkovic1958

U Bjelovaru, 10.02.2012. godine Hrvatski pokret ŠTIT BRANKO STOJKOVIĆ http://crostojkovic1958.blog.hr 095/814-82-90 brankostojkovic152@yahoo.com C r o a t i a
Ovaj unos je objavljen u Uncategorized. Zabilježite trajni link.

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s