TO JE SLIKA NAŠEG GRADA BJELOVARA, KOJI NAM SE PRETVARA U SVE VEĆI KLOŠERAJ, PIJANSTVO, PROSIJAČENJE I BIJEDU…

TO JE SLIKA NAŠEG GRADA BJELOVARA, KOJI NAM SE PRETVARA U SVE VEĆI KLOŠERAJ, PIJANSTVO, PROSIJAČENJE I BIJEDU…

TO JE SLIKA NAŠEG GRADA BJELOVARA, KOJI NAM SE PRETVARA U SVE VEĆI KLOŠERAJ, PIJANSTVO, PROSIJAČENJE I BIJEDU…

Ovo što vidite na mome video je prizor ispred trgovačkog centra “KONZUM” u Bjelovaru, gdje alkoholičar M.O., stoji ispred samog ulaza u trgovinu, i ometa druge ljude i tu bunca i gestikulita…. To je bilo u 19,00 sati danas (09.04.2019.) kad mu je policajac G.C., kazao da ide kući,..,a ovaj je samo otišao na drugi ćoša 15-tak metara dalje i nastavio svoje budalaštine. Pitam se: zašto policija takve pojave ne kažnjava?! Ili bi bolje rekao iskorjenjava. Kažnjivo je svako opijanje na javnom mjestu… Baš je to prava slika našeg grada.

———————————————-
BRANKO STOJKOVIĆ
B j e l o v a r, 43000
0958148290 (Tel/mob.)
E-mail: brankostojkovic152@yahoo.com
Udruga “ŠTIT”
URED. Masarykova 8
H R V A T S K A 
—————————————————–
Objavljeno: 09.04. 2019. godine
—————————————————–
http://crostojkovic1958.blog.hr
http://stitonosa1958.blogger.ba
Broj članaka: 4793.

Objavljeno Uncategorized | Komentariši

SUDAC DARKO LAKLIJA POSLAO U ZATVOR STARCA OD 82 GODINE?!

SUDAC DARKO LAKLIJA POSLAO U ZATVOR STARCA OD 82 GODINE?!

SUDAC DARKO LAKLIJA POSLAO U ZATVOR STARCA OD 82 GODINE?!

Starac (82) iz Ivanca Križevačkog poslan je iza rešetaka nakon što je još jednom uhvaćen u vožnji mopeda bez položenog vozačkog ispita. To je bilo 05. siječnja 20118. godine, kada se je ovaj slučaj saznao u javnosti.

U poslijepodnevnim satima policajci su ga zatekli kako se svojim starim mopedom vozi po svojem mjestu. Uveden je u policijsku evidenciju kao ponavljač najtežih prekršaja, a na tri dana u zatvoru ga je osudio stari znanac, križevački prekršajni sudac Darko Laklija.

Sudac Darko Laklija je tisuću puta veći prestupnik zakona od ovog starca. Odavno zbog zloupotreba je Laklija trebao završiti u zatvoru. O tom se šuti kako je sudac mene ssudio lažno 100-tinjak puta u zadnjih dvadesetaak godna, samo mu je jedna presuda prošla….

———————————————-
BRANKO STOJKOVIĆ
B j e l o v a r, 43000
0958148290 (Tel/mob.)
E-mail: brankostojkovic152@yahoo.com
Udruga “ŠTIT”
URED. Masarykova 8
H R V A T S K A 
—————————————————–
Objavljeno: 09.04. 2019. godine
—————————————————–
http://crostojkovic1958.blog.hr
http://stitonosa1958.blogger.ba
—————————————————–
Broj članaka: 4792.

Objavljeno Uncategorized

DARKO LAKLIJA Osudio je ženu zbog 10 kn, a sam je kažnjavan zbog nemara od sudbenog Vijeća RH. 

DARKO LAKLIJA Osudio je ženu zbog 10 kn, a sam je kažnjavan zbog nemara od sudbenog Vijeća RH. 

DARKO LAKLIJA Osudio je ženu zbog 10 kn, a sam je kažnjavan zbog nemara od sudbenog Vijeća RH.

Državno sudbeno vijeće je 2011. godine utvrdilo kako je sudac Darko Laklija odgovoran jer je predmete prijavljivao kao riješene, iako oni to nisu bili. Sudac kaže kako je svoju kaznu platio te da nije bilo štete za državu.

Presuda suca prekršajnog suda u Bjelovaru Darka Laklije, kojom se Božica N. kažnjava s 1116 kuna jer je isprosila 10 kuna od Kate Batinić u Križevcima, digla je veliku buru u javnosti. Kažnjenoj ženi je oduzeto i tih 10 kuna i uplaćeno u državni proračun.

– Primam mirovinu od 900 kuna i da nemam pomoć supruga i ja bih morala prositi. Ne mogu vjerovati da naše sudstvo kažnjava nekoga zbog pišljivih 10 kuna pomoći, dok se kriminalce koji su ukrali milijarde ne dira. Čisti bezobrazluk, nevjerojatno, šokirana sam i zgrožena sam – rekla nam je u četvrtak Kata Batinić (67) iz Križevaca. Ona je lani u srpnju Božici (37), koja joj je došla u dvorište moliti za financijsku pomoć, dala 10 kuna. Sirota je zbog prosjačenja završila na policiji koju je pozvao netko iz Katine ulice.

Sudac Darko Laklija je već određivao stroge kazne za prekršaje. No suca Lakliju je 2011. kaznilo Državno sudbeno vijeće zato jer je, kako stoji na stranicama DSV-a, “prijavljivao predmete kao riješene, a koji predstavljaju i dio statističkih izvješća ovoga suda u proteklim razdobljima (2009. – 2010.) iako sporni predmeti formalnopravno nisu dovršeni, te bez opravdanog razloga presude nisu izrađene i objavljene niti su dostavljene strankama u postupku, a što je utvrđeno pregledom referade.”

DSV je zatim nabrojio čak 124 predmeta koji su prikazani kao riješeni a nisu bili. Na kraju su utvrdili kako je sudac “time izazvao poremećaje u radu suda koji znatno utječu na djelovanje sudbene vlasti, nanio štetu ugledu suda i sudačke dužnosti na drugi način, neuredno obnašao sudačku dužnost i prekoračio službene ovlasti, čime je počinio stegovno djelo prekoračenja službene ovlasti, izazivanja poremećaja u radu suda koji znatno utječu na djelovanje sudbene vlasti, nanošenje štete ugledu suda ili sudačke dužnosti.”

Izrekli su mu stegovnu kaznu od jedne trećine plaće ostvarene u prethodnom mjesecu kroz 6 mjeseci.

Sudac Laklija nam je u telefonskom razgovoru rekao kako je svoju kaznu odavno platio.

– Sve te predmete sam naknadno dovršio. Nije bilo nikakve štete za državu. A što se tiče mojih presuda, držim se raspona kazni – rekao nam je.

Sudac Darko Laklija je već određivao stroge kazne za prekršaje. No suca Lakliju je 2011. kaznilo Državno sudbeno vijeće zato jer je, kako stoji na stranicama DSV-a, “prijavljivao predmete kao riješene, a koji predstavljaju i dio statističkih izvješća ovoga suda u proteklim razdobljima (2009. – 2010.) iako sporni predmeti formalnopravno nisu dovršeni, te bez opravdanog razloga presude nisu izrađene i objavljene niti su dostavljene strankama u postupku, a što je utvrđeno pregledom referade.”

DSV je zatim nabrojio čak 124 predmeta koji su prikazani kao riješeni a nisu bili. Na kraju su utvrdili kako je sudac “time izazvao poremećaje u radu suda koji znatno utječu na djelovanje sudbene vlasti, nanio štetu ugledu suda i sudačke dužnosti na drugi način, neuredno obnašao sudačku dužnost i prekoračio službene ovlasti, čime je počinio stegovno djelo prekoračenja službene ovlasti, izazivanja poremećaja u radu suda koji znatno utječu na djelovanje sudbene vlasti, nanošenje štete ugledu suda ili sudačke dužnosti.”

Izrekli su mu stegovnu kaznu od jedne trećine plaće ostvarene u prethodnom mjesecu kroz 6 mjeseci.

Sudac Laklija nam je u telefonskom razgovoru rekao kako je svoju kaznu odavno platio.

– Sve te predmete sam naknadno dovršio. Nije bilo nikakve štete za državu. A što se tiče mojih presuda, držim se raspona kazni – rekao nam je.

———————————————-
BRANKO STOJKOVIĆ
B j e l o v a r, 43000
0958148290 (Tel/mob.)
E-mail: brankostojkovic152@yahoo.com
Udruga “ŠTIT”
URED. Masarykova 8
H R V A T S K A 
—————————————————–
Objavljeno: 09.04. 2019. godine
—————————————————–
http://crostojkovic1958.blog.hr
http://stitonosa1958.blogger.ba
—————————————————–
Broj članaka: 4792.

Objavljeno Uncategorized | Komentariši

SUDAC “LAKE” RUKE !

TATA KUPI MI FAKULTET, TATA KUPI MI KUĆI I AUTO,., I TATA HVALA TI ŠTO SI ME NAUČIO DA ZAJEBAVAM NAROD, PA I DA IM SUDIM !

TATA KUPI MI FAKULTET, TATA KUPI MI KUĆI I AUTO,., I TATA HVALA TI ŠTO SI ME NAUČIO DA ZAJEBAVAM NAROD, PA I DA IM SUDIM !

ODLUKA OD DRŽAVNOG SUDBENOG VIJEĆA REPUBLIKE HRVATSKE 

Državno sudbeno vijeće, odlučujući o stegovnoj odgovornosti suca Prekršajnog suda u Bjelovaru, radi stegovnog djela iz čl. 20. st. 3. t. 1., st. 2. t. 5, 7 i 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću („NN“ broj 58/93, 49/99, 129/00, 150/05, i 153/09, dalje ZDSV) u stegovnom postupku pokrenutom Zahtjevom za pokretanje stegovnog postupka predsjednice Prekršajnog suda u Bjelovaru Ružice Pavlović Drmačić, broj Su-165/10 od 4. listopada 2010., u sjednici Vijeća održanoj dana 19 svibnja 2011., u nazočnosti prijavljenog suca s braniteljem Zorislavom Krivačićem, odvjetnikom u Bjelovaru i podnositeljice zahtjeva, nakon usmenog izlaganja tijeka postupka od strane predsjednika Stegovnog vijeća Marka Pribisalića, donijelo je slijedeću

O D L U K U: 
Prijavljeni sudac Darko Laklija, sudac Prekršajnog suda u Bjelovaru,
o d g o v o r a n j e
što je u vremenskom razdoblju

I.

od 21. do 30. srpnja, 02. – 06. kolovoza te u razdoblju od 6. rujna do 17. rujna 2010. na Prekršajnom sudu u Bjelovaru, Ferde Rusana 10. u Bjelovaru utvrđeno da kao sudac gore navedenog suda prijavljivao predmete kao riješene, a koji predstavljaju i dio statističkih izvješća ovoga suda u proteklim razdobljima ( 2009. – 2010.) iako sporni predmeti formalnopravno nisu dovršeni, te bez opravdanog razloga presude nisu izrađene i objavljene niti su dostavljene strankama u postupku, a što je utvrđeno pregledom referade II koju vodi sudac Darko Laklija i to u predmetima redom kako slijedi:

1. II-J-562/07

u spisu je provedena glavna rasprava prema zapisniku od 28.5.2009. godine, nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

2. II-J-632/07

prekršaj iz čl. 18.st.3. i 5. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

u spisu je provedena glavna rasprava prema zapisniku od 28.1.2009. godine, nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

3. II-J-673/07

prekršaj iz čl. 18.st.3. i 5. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

u spisu je provedena glavna rasprava prema zapisniku od 22.09.2008. godine, nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

4. II-P-1/08

u spisu je izdana naredba za ročište na dan 27.4.2009. g., uz urednu dostavu poziva za okrivljenika, ali nema zapisnika sa ročišta niti je donesena odluka

5. II-J-16/08

prekršaj iz čl. 18.st.2. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

u spisu zadnja izvršena radnja je glavna rasprava prema zapisniku od 22.9.2oo8. godine, nakon čega nije donesena odluka

6. II-J-101/08

prekršaj iz čl. 18.st.2. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

spis je pravomoćno dovršen po odluci Visokog Prekršajnog suda u Zagrebu od 07. svibnja 2oo8 g., nakon čega je okrivljenik po branitelju dana 04.11.2oo8. g. podnio Zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne kao izvanredni pravni lijek, a isti nije dostavljen Visokom prekršajnom sudu na daljnje odlučivanje

7. II-J-102/08

u spisu je provedeno ispitivanje svjedoka o čemu postoji zapisnik od 26.11.2009. godine, nakon čega nema provođenja daljnjih radnji niti donošenja odluke

8. II-J-110/08

prekršaj iz čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

u spisu zadnja izvršena radnja je proglašenje presude prema zapisniku od 27.05.2008. godine, nakon čega nije izrađena presuda i otpremljena strankama

9. II-J-289/08

prekršaj iz čl. 18.st.3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

u spisu je donesena prvostupanjska presuda dana 23.2.2oo8. kojom se okrivljenik oslobađa optužbe, na koju odluku stranke nisu ulagale žalbu, ali je dostavljen troškovnik branitelja okr. dana 16.3.2oo9. g., time da nije donesena bilo kakva odluka o trošku

10. II-J-516/08

prekršaj iz čl. 18.st. 5. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

u spisu je proglašena presuda prema zapisniku od 02.02.2009. godine, nakon čega nije izrađena presuda

11. II-J-527/08

prekršaj iz čl. 18.st.2. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

u spisu zadnja izvršena radnja je traženje podataka dopisom od 23.2.2oo9. od Centra za socijalnu skrb Bjelovar o socijalnoj anamnezi za maloljetnika protiv kojeg se vodi prekršajni postupak, dok je mišljenje dostavljeno sudu 24.4.2oo9. g., i nakon toga nije nastavljen prekršajni postupak,

12. II-J-530/08

prekršaj iz čl. 18.st.2. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

u spisu zadnja provedena glavna rasprava prema zapisniku od 3o.1.2oo9. g., nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda,

13. II-J-535/08

prekršaj iz čl. 18.st. 5. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

u spisu je provedeno ispitivanje svjedoka o čemu postoji zapisnik od 2o.2.2009. godine, nakon čega nema provođenja daljnjih radnji niti donošenja odluke

14. II-P-544/08

u spisu je provedena glavna rasprava prema zapisniku od 17.06.2009. godine, nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

15. II-J-565/08

prekršaj iz čl. 18.st. 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

u spisu je proglašena presuda prema zapisniku od 02.02.2009. godine, gdje je okrivljeniku izrečena uvjetna kazna zatvora, nakon čega nije izrađena presuda

16. II-J-569/08

prekršaj iz čl. 18.st. 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

u spisu je proglašena presuda prema zapisniku od 03.02.2009. godine, gdje je okrivljeniku izrečena uvjetna kazna zatvora, nakon čega nije izrađena presuda

17. II-J-574/08

prekršaj iz čl. 18.st. 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

u spisu je proglašena presuda prema zapisniku od 04.02.2009. godine, kojom je okrivljenik oslobođen optužbe, nakon čega nije izrađena presuda

18. II-J-601/08

prekršaj iz čl. 18.st. 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

u spisu je proglašena presuda prema zapisniku od 02.02.2009. godine, gdje je okrivljeniku izrečena uvjetna kazna zatvora, nakon čega nije izrađena presuda

19. II-J-603/08

prekršaj iz čl. 18.st. 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i čl 92.t.7. Zakona o oružju

u spisu je proglašena presuda prema zapisniku od 03.02.2009. godine, gdje je okrivljeniku izrečena uvjetna kazna zatvora uz zaštitnu mjeru oduzimanja oružja, nakon čega nije izrađena presuda

20. II-J-608/08

prekršaj iz čl. 18.st. 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

u spisu je proglašena presuda prema zapisniku od 02.02.2009. godine, gdje je okrivljeniku izrečena uvjetna kazna zatvora, nakon čega nije izrađena presuda

21. II-J-623/08

prekršaj iz čl. 18.st. 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

u spisu je provedena glavna rasprava prema zapisniku od 23.04.2009. godine, nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

22. II-J-633/08

u spisu je provedeno ispitivanje maloljetnika prema zapisniku od 26.01.2009. godine, nakon čega je u spis dostavljena socijalna anamneza za maloljetnika 23.7.2oo9., nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

23. II-J-642/08

prekršaj iz čl. 18.st. 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

u spisu je proglašena presuda prema zapisniku od 03.02.2009. godine, gdje je okrivljeniku izrečena uvjetna kazna zatvora, nakon čega nije izrađena presuda

24. II-J-643/08

u spisu provedena je glavna rasprave prema zapisniku od 22.09.2009. godine, kada je odlučeno da će uslijediti objava presude 23.9.2009., ali zapisnika o objavi presude nema, niti je izrađena presuda

25. II-J-648/08

prekršaj iz čl. 18.st. 2. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

u spisu je proglašena presuda prema zapisniku od 20.02.2009. godine, gdje su okrivljenicima izrečene novčana kazna i uvjetna kazna zatvora, nakon čega nije izrađena presuda

26. II-J-660/08

prekršaj iz čl. 18.st. 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

u spisu je proglašena presuda prema zapisniku od 23.02.2009. godine, gdje je okrivljeniku izrečena kazna zatvora, nakon čega nije izrađena presuda

27. II-P-1110/08

u spisu je izvršeno ispitivanje svjedoka dana 10.04.2009. godine, o čemu postoji zapisnik, nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

28. II-P-1112/08

u spisu je izvršeno ispitivanje svjedoka dana 07.04.2009. godine, o čemu postoji zapisnik, nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

29. II-P-1294/08

u spisu je izdana naredba za ročište na dan 29.12.2008. g., uz urednu dostavu poziva za okrivljenika, ali nema zapisnika sa ročišta niti je donesena presuda

30. II-P-1434/08

u spisu je provedena glavna rasprava prema zapisniku od 29.05.2009. godine, nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

31. II-P-1474/08

u spisu je izdana naredba za ročište na dan 29.12.2008. g., uz urednu dostavu poziva za okrivljenika, ali nema zapisnika sa ročišta niti je donesena presuda

32. II-P-1482/08

u spisu je provedeno ispitivanje okrivljenika u žurnom prekršajnom postupku prema zapisniku od 30.04.2009. g., nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

33. II-P-1487/08

u spisu je izvršeno ispitivanje svjedoka u žurnom prekršajnom postupku prema zapisniku od 30.04.2009. g., nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

34. II-P-1753/08

u spisu je izvršeno ispitivanje okrivljenika u žurnom postupku prema zapisniku od 10.04.2009. g., nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

35. II-P-2040/08

u spisu se nalazi dostavljena pisana obrana okrivljenika u žurnom postupku od 3.10.2008. godine, nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

36. II-P-2047/08

u spisu je izdana naredba za ročište na dan 28.10.2009. g. u žurnom prekršajnom postupku, uz urednu dostavu poziva za okrivljenika, ali nema zapisnika sa ročišta niti je donesena presuda

37. II-P-2128/08

prekršaj iz čl. 282.st.9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

u spis je doneseno rješenje o ukidanju mjere opreza od 29.5.2009. godine, nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

38. II-P-2235/08

prekršaj iz čl. 282st.9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

u spisu je doneseno rješenja o ukidanju mjere opreza dana 2o.4.2009. godine, nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

39. II-P-2398/08

u spisu izvršeno je ispitivanje okrivljenika u žurnom postupku prema zapisniku od 20.11.2008. g., nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

40. II-P-2525/08

u spisu izvršeno je ispitivanje svjedoka u žurnom postupku prema zapisniku od 10.04.2009. g., nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

41. II-P-2526/08

u spisu je izdana naredba za ročište na dan 29.12.2008. g. u žurnom postupku, uz urednu dostavu poziva za okrivljenika, ali nema zapisnika sa ročišta niti je donesena presuda

42. II-P-2621/08

u spisu je izvršeno ispitivanje okrivljenika u žurnom postupku prema zapisniku od 30.04.2009. g., nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

43. II-P-2862/08

prekršaj iz čl. 199.st.1o. u vezi 293. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

u spisu je provedena glavna rasprave prema zapisniku od 29.05.2009. godine, kada je odlučeno da će uslijediti objava presude dana 01.06.2009., ali zapisnika o objavi presude nema, niti je izrađena presuda

44. II-J-3/09

prekršaj iz čl. 18.st.3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

u spisu je izdana naredba za glavnu raspravu na dan 23.04.2009. g., uz urednu dostavu poziva za stanke, ali nema zapisnika sa ročišta niti je donesena presuda

45. II-P-14/09

u spisu se nalazi dostavljena pisana obrana okrivljenika od dana 28.04.2009. godine, nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

46. II-J-17/09

prekršaj iz čl. 18.st.1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

u spisu je provedena glavna rasprave prema zapisniku od 25.02.2009. godine, kada je odlučeno da će uslijediti objava presude dana 26.02.2009., ali zapisnika o objavi presude nema, niti je izrađena presuda

47. II-J-19/09

prekršaj iz čl. 18.st.2. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

u spisu zadnja izvršena radnja je ispitivanje maloljetnika protiv kojeg se vodi postupak i jednog svjedoka u žurnom postupku prema zapisnicima od 26.5.2oo9. g., nakon čega nema provođenja drugih radnji ni donošenja odluke,

48. II-P-22/09

u spisu je izvršeno ispitivanje okrivljenika u žurnom postupku prema zapisniku od 30.04.2009. g., nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

49. II-P-23/09

u spisu je izdana naredba za ročište na dan 30.04.2009. g. u žurnom postupku, uz urednu dostavu poziva za okrivljenika, ali nema zapisnika sa ročišta niti je donesena presuda

50. II-P-25/09

u spisu je izdana naredba za ročište na dan 30.04.2009. g. u žurnom postupku, uz urednu dostavu poziva za okrivljenika, ali nema zapisnika sa ročišta niti je donesena presuda

51. II-P-26/09

u spisu je izvršeno ispitivanje okrivljenika u žurnom postupku prema zapisniku od 30.04.2009. g., nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

52. II-P-27/09

u spisu se nalazi dostavljena pisana obrana okrivljenika dana 30.04.2009. godine, nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

53. II-P-28/09

u spisu je izvršeno ispitivanje okrivljenika u žurnom postupku prema zapisniku od 30.04.2009. g., nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

54. II-P-29/09

u spisu je izvršeno ispitivanje okrivljenika u žurnom postupku prema zapisniku od 30.04.2009. g., nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

55. II-J-29/09

prekršaj iz čl. 91. Zakona o oružju

u spisu zadnja izvršena radnja je izdani nalog suda od 26.1.2oo9. g. kojim se određuje pretraga obiteljske kuće okrivljenika zbog sumnje za nepovlasno posjedovanje oružja, nakon čega nema provođenja drugih radnji ni donošenja odluke,

56. II-J-51/09

prekršaj iz čl. 18.st. 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

u spisu je proglašena presuda prema zapisniku od 25.02.2009. godine, nakon čega nije izrađena presuda

57. II-J-52/09

prekršaj iz čl. 18.st.3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

u spisu je proglašena presuda prema zapisniku od 25.02.2009. godine, gdje je okrivljeniku izrečena uvjetna kazna zatvora, nakon čega nije izrađena presuda

58. II-J-72/09

u spisu je izdana naredba za glavnu raspravu za dan 23.04.2009. g. ali nema zapisnika o glavnoj raspravi niti je nastavljen i dovršen postupak

59. II-J-84/09

prekršaj iz čl. 18.. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

u spisu je proglašena presuda prema zapisniku od 25.02.2009. godine, gdje je okrivljeniku izrečena uvjetna kazna zatvora, nakon čega nije izrađena presuda

60. II-J-85/09

u spisu je izdana naredba za glavnu raspravu za dan 22.05.2009. g. uz urednu dostavu za stranke, nakon čega nema zapisnika o glavnoj raspravi niti je nastavljen i dovršen postupak

61. II-J-86/09

u spisu je provedena glavna rasprave prema zapisniku od 23.04.2009. godine, kada je odlučeno da će uslijediti objava presude dana 24.04.2009., ali zapisnika o objavi presude nema, niti je izrađena presuda

62. II-J-87/09

prekršaj iz čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

u spisu zadnja izvršena radnja je zamolbeno ispitivanje IV okr. prema zapisniku od 11.8.2o1o., time da od posljednje glavne rasprave 28.1o.2oo9. g., nije zakazivana nova glavna rasprava radi ispitivanja II okr. Miroslava Rukavina,

63. II-J-89/09

u spisu je izdana naredba za glavnu raspravu za dan 23.04.2009. g. nakon čega nema zapisnika o glavnoj raspravi niti je nastavljen i dovršen postupak

64. II-J-91/09

prekršaj iz čl. 18.st.3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

u spisu je izdana naredba za glavnu raspravu za dan 23.04.2009. g. uz urednu dostavu za stranke, nakon čega nema zapisnika o glavnoj raspravi niti je nastavljen i dovršen postupak

65. II-J-123/09

prekršaj iz čl. 18. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

u spisu je izdana naredba za glavnu raspravu za dan 23.04.2009. g., nakon čega nema zapisnika o glavnoj raspravi niti je nastavljen i dovršen postupak

66. II-J-182/09

prekršaj iz čl. 18. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

u spisu je izdana naredba za glavnu raspravu za dan 23.04.2009. g. uz urednu dostavu za stranke, nakon čega nema zapisnika o glavnoj raspravi niti je nastavljen i dovršen postupak

67. II-J-205/09

u spisu je izvršeno ispitivanje svjedoka u žurnom postupku prema zapisniku od 30.04.2009. g., nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

68. II-J-208/09

u spisu je provedena glavna rasprave prema zapisniku od 19.02.2009. godine, kada je odlučeno da će uslijediti objava presude dana 23.04.2009., ali zapisnika o objavi presude nema, niti je izrađena presuda

69. II-J-216/09

u spisu je provedena glavna rasprave prema zapisniku od 22.04.2009. godine, kada je odlučeno da će uslijediti objava presude dana 23.04.2009., ali zapisnika o objavi presude nema, niti je izrađena presuda

70. II-J-217/09

prekršaj iz čl. 20.st.2. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

u spisu je provedena glavna rasprave prema zapisniku od 22.04.2009. godine, kada je odlučeno da će uslijediti objava presude dana 23.04.2009., ali zapisnika o objavi presude nema, niti je izrađena presuda

71. II-J-218/09

prekršaj iz čl. 20. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

u spisu je provedena glavna rasprave prema zapisniku od 22.04.2009. godine, kada je odlučeno da će uslijediti objava presude dana 23.04.2009., ali zapisnika o objavi presude nema, niti je izrađena presuda

72. II-J-220/09

prekršaj iz čl. 20. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

u spisu je provedena glavna rasprave prema zapisniku od 22.04.2009. godine, kada je odlučeno da će uslijediti objava presude dana 23.04.2009., ali zapisnika o objavi presude nema, niti je izrađena presuda

73. II-J-229/09

prekršaj iz čl. 20. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

u spisu je provedena glavna rasprave prema zapisniku od 14.04.2009. godine, kada je odlučeno da će uslijediti objava presude dana 15.04.2009., ali zapisnika o objavi presude nema, niti je izrađena presuda

74. II-J-232/09

u spisu je izvršeno ispitivanje svjedoka u žurnom postupku prema zapisniku od 21. i 23.04.2009. g., time da je u postupku u odnosu na jednog okrivljenika određeno zadržavanje, nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

75. II-J-237/09 prekršaj iz čl. 18.st.3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

u spisu je provedena glavna rasprave prema zapisniku od 03.06.2009. godine, kada je odlučeno da će uslijediti objava presude dana 05.06.2009., ali zapisnika o objavi presude nema, niti je izrađena presuda

76. II-J-248/09

prekršaj iz čl. 20. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

u spisu je provedena glavna rasprave prema zapisniku od 14.05.2009. godine, kada je odlučeno da će uslijediti objava presude dana 15.05.2009., ali zapisnika o objavi presude nema, niti je izrađena presuda

77. II-J-274/09

prekršaj iz čl. 20. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

u spisu je izdana naredba za glavnu raspravu za dan 22.05.2009. g. uz urednu dostavu za stranke, nakon čega nema zapisnika o glavnoj raspravi niti je nastavljen i dovršen postupak

78. II-J-297/09

prekršaj iz čl. 18.st.3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

u spisu je provedena glavna rasprave prema zapisniku od 19.06.2009. godine, kada je odlučeno da će uslijediti objava presude dana 23.06.2009., ali zapisnika o objavi presude nema, niti je izrađena presuda

79. II-J-303/09

u spisu je izdana naredba za glavnu raspravu za dan 19.06.2009. g. uz urednu dostavu za stranke, nakon čega nema zapisnika o glavnoj raspravi niti je nastavljen i dovršen postupak

80. II-J-312/09

prekršaj iz čl. 18.st.2. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

u spisu je provedena glavna rasprave prema zapisniku od 22.09.2009. godine, kada je odlučeno da će uslijediti objava presude dana 23.09.2009., ali zapisnika o objavi presude nema, niti je izrađena presuda

81. II-J-324/09

u spisu je provedena glavna rasprave prema zapisniku od 12.06.2009. godine, kada je odlučeno da će uslijediti objava presude dana 15.06.2009., ali zapisnika o objavi presude nema, niti je izrađena presuda

82. II-P-327/09

u spisu je izvršeno ispitivanje okrivljenika u žurnom postupku prema zapisniku od 29.05.2009. g., nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

83. II-P-330/09

u spisu je provedena glavna rasprave prema zapisniku od 29.05.2009. godine, kada je odlučeno da će uslijediti objava presude dana 01.06.2009., ali zapisnika o objavi presude nema, niti je izrađena presuda

84. II-P-331/09

u spisu je izvršeno ispitivanje okrivljenika u žurnom postupku prema zapisniku od 29.05.2009. g., kada je odlučeno da će uslijediti objava presude dana 01.06.2009., nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

85. II-P-333/09

prekršaj iz čl. 57.st.7. u vezi 293. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

u spisu je izvršeno ispitivanje okrivljenika u žurnom postupku prema zapisniku od 29.05.2009. g., kada je odlučeno da će uslijediti objava presude dana 01.06.2009., nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

86. II-P-343/09

u spisu je izvršeno ispitivanje okrivljenika u žurnom postupku prema zapisniku od 30.05.2009. g., nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

87. II-G-398/09

spis predmeta s optužnim prijedlogom i priležećim dokumentima dostavljen je u referadu dana 09.09.2009. g., nakon čega nije poduzimana bilo kakva radnja,

88. II-J-404/09

spis predmeta s optužnim prijedlogom i priležećim dokumentima dostavljen je u referadu dana 30.6.2009. g., nakon čega nije poduzimana bilo kakva radnja,

89. II-J-458/09

u spisu je izvršeno ispitivanje svjedoka u žurnom postupku prema zapisniku od 10.08.2009. g., nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

90. II-P-533/09

u spisu je proglašena presuda prema zapisniku od 27.12.2009. godine, nakon čega nije izrađena presuda

91. II-J-557/09

u spisu je proglašena presuda prema zapisniku od 29.10.2009. godine, gdje je za oboje okrivljenika izrečena kazna zatvora uz primjenu instituta uvjetne osude, nakon čega nije izrađena presuda

92. II-J-558/09

u spisu je izvršeno ispitivanje svjedoka u žurnom postupku prema zapisniku od 18.09.2009. g., nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

93. II-J-560/09

prekršaj iz čl. 18.st.3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

u spisu je izvršeno ispitivanje svjedoka u žurnom postupku prema zapisniku od 21.09.2009. g., nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

94. II-J-595/09

prekršaj iz čl. 18. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

u spisu je izvršeno ispitivanje svjedoka u žurnom postupku prema zapisniku od 13.10.2009. g., nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

95. II-J-596/09

prekršaj iz čl. 18.st.3. i 5. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

u spisu je izvršeno ispitivanje svjedoka u žurnom postupku prema zapisniku od 13.10.2009. g., nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

96. II-J-604/09

prekršaj iz čl. 92. Zakona o oružju

u spisu zadnja izvršena radnja je zapisnik sa glavne rasprave od 23.4.2o1o. g., nije zakazivana nova glavna rasprava radi ispitivanja II okr. Miroslava Rukavina, nakon čega nije poduzeta nikakva druga radnja u postupku,

97. II-J-618/09

prekršaj iz čl. 18.st.1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

u spisu je provedena glavna rasprave prema zapisniku od 19.11.2009. godine, kada je odlučeno da će uslijediti objava presude dana 20.11.2009., ali zapisnika o objavi presude nema, niti je izrađena presuda

98. II-J-622/09

prekršaj iz čl. 18.st.3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

u spisu je proglašena presuda prema zapisniku od 26.04.2010. godine, nakon čega nije izrađena presuda

99. II-J-639/09

prekršaj iz čl. 18.st.3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

u spisu je izvršeno ispitivanje svjedoka u žurnom postupku prema zapisniku od 24.03.2010. g., nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

100. II-J-680/09

prekršaj iz čl. 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

u spisu provedena je glavna rasprave prema zapisniku od 26.03.2010. godine, kada je odlučeno da će uslijediti objava presude dana 29.03.2010., ali zapisnika o objavi presude nema, niti je izrađena presuda

101. II-P-1282/09

u spisu zadnja izvršena radnja je naredba kojom se određuje ročište za ispitivanje okrivljenika za dna 3o.9.2oo9. g., gdje je uredna dostava poziva za okrivljenika, nakon čega nije poduzeta nikakva druga radnja u postupku,

102. II-P-1294/09

u spisu je izvršeno ispitivanje okrivljenika u žurnom postupku prema zapisniku od 29.10.2009. g., nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

103. II-P-1719/09

u spisu je izvršeno ispitivanje okrivljenika u žurnom postupku prema zapisniku od 23.12.2009. g., nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

104. II-P-1853/09

u spisu je proglašena presuda prema zapisniku od 26.02.2010. godine, nakon čega nije izrađena presuda

105. II-P-10/10

u spisu je izvršeno ispitivanje okrivljenika u žurnom postupku prema zapisniku od 31.03.2010. g., nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

106. II-J-70/10

prekršaj iz čl. 18.st.st.2. i 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

u spisu je proglašena presuda prema zapisniku od 26.05.2010. godine, gdje je I-okr. opozvana uvjetna osuda i izrečena kazna zatvora od 3o dana, dok je II okr. izrečena uvjetna osuda, nakon čega nije izrađena presuda

107. II-G-124/10

u spisu je provedena glavna rasprava prema zapisniku od 23.02.2010. godine, kada je odlučeno da će uslijediti objava presude dana 23.03.2010., ali zapisnika o objavi presude nema, niti je izrađena presuda

108. II-J-126/10

prekršaj iz čl. 18.st.3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

u spisu je provedena glavna rasprave prema zapisniku od 03.03.2010. godine, kada je odlučeno da će uslijediti objava presude dana 04.03.2010., ali zapisnika o objavi presude nema, niti je izrađena presuda

109. II-J-128/10

prekršaj iz čl. 2o.st. 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

u spisu je proglašena presuda prema zapisniku od 02.04.2010. godine, nakon čega nije izrađena presuda

110. II-J-150/10

prekršaj iz čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

sud je u postupku izdao prekršajni nalog dana 3o.4.2010. g., na koji je II-okr. uložio prigovor dana 28.5.2010.g., a nakon toga nije nastavljen i dovršen prekršajni postupak

111. II-J-160/10

prekršaj iz čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

sud je u postupku izdao prekršajni nalog dana 3o.4.2010. g., na koji je okr. uložio prigovor dana 22.5.2010.g., a nakon toga nije nastavljen i dovršen prekršajni postupak

112. II-G-165/10

u spisu provedena je glavna rasprava prema zapisniku od 23.02.2010. godine, kada je odlučeno da će uslijediti objava presude dana 24.02.2010., ali zapisnika o objavi presude nema, niti je izrađena presuda

113. II-J-167/10

prekršaj iz čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

nakon ukidnog rješenja od 19.11.2oo9. g. u odnosu na IV-okr., koje je rješenje zaprimljeno 17.2.2o1o. g., u spisu nije poduzimana nikakva radnja,

114. II-J-183/10

prekršaj iz čl. 22.st.2. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

u spisu je provedena glavna rasprave prema zapisniku od 09.03.2010. godine, kada je odlučeno da će uslijediti objava presude dana 10.03.2010., ali zapisnika o objavi presude nema, niti je izrađena presuda

115. II-J-197/10

u spisu je provedena glavna rasprave prema zapisniku od 09.03.2010. godine, kada je odlučeno da će uslijediti objava presude dana 10.03.2010., ali zapisnika o objavi presude nema, niti je izrađena presuda

116. II-J-213/10

prekršaj iz čl. 2o.st.5. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

nakon donošenja drugostupnog rješenja od 8.3.2010. godine kojim se odbija žalba okr. na zadržavanje, nije nastavljen postupak

117. II-J-215/10

prekršaj iz čl. 2o.st.2. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

u spisu je izvršeno ispitivanje okrivljenika u žurnom postupku prema zapisniku od 02.03.2010. g., nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

118. II-J-216/10

prekršaj iz čl. 20.st.2. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

u spisu je provedena glavna rasprave prema zapisniku od 02.03.2010. godine, kada je odlučeno da će uslijediti objava presude dana 03.03.2010., ali zapisnika o objavi presude nema, niti je izrađena presuda

119. II-J-282/10

prekršaj iz čl. 20.st.3. i 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

u spisu je provedena glavna rasprave prema zapisniku od 30.04.2010. godine, kada je odlučeno da će uslijediti objava presude dana 03.05.2010., ali zapisnika o objavi presude nema, niti je izrađena presuda

120. II-J-325/10

prekršaj iz čl. 20. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

prema izdanom obveznom prekršajnom nalogu PP Bjelovar, na koji je okr. ulagao prigovor, spis je u referadu zaprimljen dana 26.3.2o1o g., nakon čega nije poduzimana bilo kakva radnja,

121. II-J-326/10

prekršaj iz čl. 20. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

prema izdanom obveznom prekršajnom nalogu PP Bjelovar, na koji je okr. ulagao prigovor, spis je u referadu zaprimljen dana 26.3.2o1o g., nakon čega nije poduzimana bilo kakva radnja,

122. II-J-362/10

prekršaj iz čl. 25. Zakona o osobnoj iskaznici

spis predmeta s optužnim prijedlogom i priležećim dokumentima dostavljen je u referadu 13.4.2o1o. g., nakon čega nije poduzimana bilo kakva radnja,

123. II-J-390/10

u spisu je izvršeno ispitivanje svjedoka u žurnom postupku prema zapisniku od 29.04.2010. g., time da je tokom postupka okrivljeniku određeno zadržavanje, nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

124. II-J-410/10

u spisu je izvršeno ispitivanje svjedoka u žurnom postupku prema zapisnicima od 18.05.2010. g., time da je tijekom postupka okrivljeniku određeno zadržavanje, nakon čega postupak nije nastavljen niti je donesena presuda

Isto je utvrđeno kroz upisnik toga suda kada se takav podatak dobio na temelju kriterija izrađene, a ne otpremljene odluke, kojih je na dan 22.7. 2010. bilo 130., kao i pregledom iste referade. U referadi je pronađeno 124 predmeta, koji su prikazani kao riješeni, a u naravi nisu, dok su sudske odluke u ostalim predmetima bile izrađene i otpremljene strankama u postupku.

U dolje navedenim predmetima sudac je presudu objavio na glavnoj raspravi, te su presude razvedene kroz upisnik, a nikada dostavljene strankama u postupku, što je provjereno uvidom u upisnik toga suda te pregledom referade i to :

predmet presuda razvedena predmet presuda razvedena

II-J-112/06 10.10.2007. II-J-558/06 11.07.2008.

II-J-629/06 11.07.2008. II-J-641/06 11.12.2007.

II-J-764/06 11.12.2007. II-J-822/06 02.10.2008.

II-P-2147/06 05.06.2008. II-J-3117/06 30.06.2008.

II-P-3701/06 10.06.2008. II-J-118/07 28.03.2008.

II-J-166/07 26.02.2008. II-J-173/07 22.10.2007.

II-J-210/07 09.04.2007. II-J-408/07 19.06.2008.

II-J-471/07 10.10.2008. II-J-523/07 10.10.2008.

II-J-583/07 05.06.2009. II-J-611/07 05.06.2009.

II-J-616/07 05.06.2009. II-J-620/07 05.06.2009.

II-J-621/07 05.06.2009. II-J-626/07 05.06.2009.

II-J-670/07 05.06.2009. II-J-707/07 05.06.2009.

II-J-739/07 05.06.2009. II-J-743/07 05.06.2009.

II-J-778/07 24.07.2008. II-J-782/07 06.06.2008.

II-J-785/07 06.06.2008. II-J-15/08 24.07.2008.

II-J-16/08 31.10.2008. II-J-110/08 17.06.2008.

II.

Što je u istom vremenskom razdoblju i na istom mjestu kao pod točkom I utvrđeno da izaziva poremećaje u radu suda koji znatno utječu na djelovanje sudbene vlasti, čime nanosi štetu ugledu suda ili sudačke dužnosti jer je u pojedinim predmetima nakon što je iste prijavio kao riješene kroz upisnik suda u 2009.g., a koji su razvedeni u toj godini, u istima napisao presude i iste otpremio strankama u postupku tijekom kolovoza 2010.g. i to u predmetima redom kako slijedi:

predmet datum razvođenju datum otpreme

II-P-1110/08 10.04.2009. 09.08.2010.

II-P-1112/08 07.04.2009. 09.08.2010.

II-P-1294/08 08.04.2009. 09.08.2010.

II-P-1474/08 09.04.2009. 09.08.2010.

II-P-1482/08 30.04.2009. 10.08.2010.

II-P-1487/08 30.04.2009. 10.08.2010.

II-P-1753/08 10.04.2009. 10.08.2010.

II-P-2235/08 20.04.2009. 10.08.2010.

II-P-2398/08 10.04.2009. 10.08.2010.

II-P-22/09 30.04.2009. 09.08.2010.

II-P-23/09 30.04.2009. 09.08.2010.

II-P-25/09 30.04.2009 09.08.2010.

II-P-26/09 30.04.2009 09.08.2010.

II-P-27/09 30.04.2009 09.08.2010.

II-P-28/09 30.04.2009 09.08.2010.

II-P-29/09 30.04.2009 09.08.2010.

II-P-327/09 01.06.2009. 10.08.2010.

II-P-330/09 01.06.2009. 10.08.2010.

II-P-331/09 01.06.2009. 10.08.2010.

II-P-333/09 01.06.2009. 10.08.2010.

III.

a) što je u istom vremenskom razdoblju i na istom mjestu kao pod točkom I utvrđeno da neuredno obnaša sudačku dužnost jer nakon što je izdao prekršajni nalog , a okrivljenik –ca izjavio-la prigovor nije postupao po prigovoru i to u predmetima redom kako slijedi:

II-J-6/09 II-J-10/09 II-J-12/09 II-J-57/09

II-J-63/09 II-J-69/09 II-J-82/09 II-J-83/09

II-J-88/09 II-J-221/09 II-J-240/09 II-J-268/09

II-J-269/09 II-J-287/09 II-J-288/09 II-J-306/09

II-J-314/09 II-J-319/09 II-J-373/09 II-J-400/09

II-J-402/09 II-J-403/09 II-J-617/09 II-J-677/09

II-J-682/09 II-J-688/09 II-J-689/09 II-J-726/09

II-J-23/10 II-J-24/10 II-J- 25/10 II-J-27/10

II-J-52/10 II-J-53/10 II-J- 54/10 II-J- 59/10

II-J- 76/10 II-J- 77/10 II-J- 79/10 II-J- 93/10

II-J- 95/10 II-J- 102/10

b) što je u istom vremenskom razdoblju i na istom mjestu kao pod točkom I utvrđeno da je u pojedinim predmetima izjavljena žalba, no isti predmeti nisu dostavljeni Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske na nadležno odlučivanje i to u predmetima :

II-P-536/08

u spisu je donesena prvostupanjsko rješenje dana 10.09.2008. g., na koju odluku je okrivljenik uložio žalbu 30.10.2008. g., koja žalba nije u roku, ali sud nakon toga nije donio odluku o odbačaju žalbe kao nepravodobne niti je eventualno spis dostavio Visokom Prekršajnom sudu radi donošenja takve odluke

II-J-528/09

prekršaj iz čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

u spisu je donesena prvostupanjska presuda dana o2.4.2o1o. g., na koju je okrivljenik uložio žalbu 31.5.2o1o. g., na kojoj nema vlastoručnog potpisa okrivljenika, nakon čega nije upućen dopis okrivljeniku radi potpisivanja žalbe niti je žalba upućena Visokom Prekršajnom sudu na odluči

c) što je u istom vremenskom razdoblju i na istom mjestu kao pod točkom I utvrđeno da je u pojedinim predmetima nastupila procesna smetnja za daljnje vođenje prekršajnog postupka – zastara , a presuda o tome nikada nije napisana:

II-J-496/02 II-J-424/02 II-J-234/04 II-J-291/04

II-J-299/05 II-J-112/06 II-J-375/06 II-J-558/06

II-J-595/06 II-J-629/06 II-J-641/06 II-J-764/06

II-J-822/06 II-J-17/07 II-J-118/07 II-J-166/07

II-J-173/07 II-J-210/07 II-J-344/07 II-J-408/07

II-J-420/07 II-J-471/07 II-J-474/07 II-J-496/07

II-J-523/07 II-J-583/07 II-J-611/07 II-J-616/07

II-J-620/07 II-J-621/07 II-J-626/07 II-J-670/07

II-J-707/07 II-J-739/07 II-J-743/07 II-J-778/07

II-J-782/07 II-J-785/07 II-J-15/08 II-P-3469/05

II-P-1157/06 II-J-1952/06 II-P-2147/06 II-P-3117/06

II-P-3394/06 II-J-3701/06 II-P-1957/07

dakle, prijavio navedene predmete kao riješene, iako formalnopravno nisu riješeni te time izazvao poremećaje u radu suda koji znatno utječu na djelovanje sudbene vlasti, nanio štetu ugledu suda i sudačke dužnosti na drugi način, neuredno obnašao sudačku dužnost i prekoračio službene ovlasti,

čime je počinio stegovno djelo prekoračenja službene ovlasti, izazivanja poremećaja u radu suda koji znatno utječu na djelovanje sudbene vlasti, nanošenje štete ugledu suda ili sudačke dužnosti na drugi način i neuredno obnašanje sudačke dužnosti, a propisana odredbama čl. 20. st. 3. t. 1., st. 2. t. 5, 7 i 1. ZDSV-a,

pa mu se na temelju odredbe čl. 21. st. 1. t. 2. ZDSV-a izriče stegovna kazna

NOVAČNA KAZNA 1/3 PLAĆE OSTVARENE U PRETHODNOM MJESECU KROZ 6 (šest) MJESECI

———————————————-
BRANKO STOJKOVIĆ
B j e l o v a r, 43000
0958148290 (Tel/mob.)
E-mail: brankostojkovic152@yahoo.com
Udruga “ŠTIT”
URED. Masarykova 8
H R V A T S K A 
—————————————————–
Objavljeno: 09.04. 2019. godine
—————————————————–
http://crostojkovic1958.blog.hr
http://stitonosa1958.blogger.ba
—————————————————–
Broj članaka: 4791.

Objavljeno Uncategorized | Komentariši

ZAŠTO KAZINA – AUTOMAT KLUBOVI U HRVATSKOJ VARAJU LJUDE?!

ZAŠTO KAZINA – AUTOMAT KLUBOVI U HRVATSKOJ VARAJU LJUDE?!

Evo, pitam vas je li ovo dobitak? Ne desi se to jednom u igri kod igrača nego tako stalno. Ispada da onaj koji igra – igra za “golo govno” od dobitka. Ali zato treba da baca novce svaki čas u aparat. 

ZAŠTO KAZINA – AUTOMAT KLUBOVI U HRVATSKOJ VARAJU LJUDE?!

Masovno varanje ljudi već traje godimana u Hrvatskoj. Savjetujem prevarenim ljudima da podnesu kaznene prijave kod; državnog odvjetništva i priijave vlasnike prevarantskih klubova. Neka javno progovore i neka ne šute u smišljenoj pljački naroda… 

Automat klub u gradu Vrbovac. 

U HRVATSKOJ SE SVE VRTI OKO NEKE LAŽNE SREĆE

Hrvatsku je ovih dana potresla ispovijest i legendarnog boksača Željka Mavrovića, koji je ispričao kako mu je izvjesna učiteljica “autogenog treninga” Jadranka Škarica izmuzla ogroman novac kako bi “pomogla” njegovom bolesnom djetetu.

Svaki dan slušamo o raznim smišljenim prevarama Hrvatskih građana. Došlo je do toga da jedni druge varaju, jer nitko više pošteno neće raditi….

———————————————-
BRANKO STOJKOVIĆ
B j e l o v a r, 43000
0958148290 (Tel/mob.)
E-mail: brankostojkovic152@yahoo.com
Udruga “ŠTIT”
URED. Masarykova 8
H R V A T S K A 
—————————————————–
Objavljeno: 08. TRAVANJ 2019. godine
—————————————————–
http://crostojkovic1958.blog.hr
http://stitonosa1958.blogger.ba
—————————————————–
Broj članaka: 4790.

Objavljeno Uncategorized | Komentariši

TOLIKO SU ĐURĐICU OREPIĆ NAHVALILI KAO SPORTAŠICU U DOKUMENTARNOM FILMU NA TELEVIZIJI “RTL” DA TO NEMA NIGDJE. 

TOLIKO SU ĐURĐICU OREPIĆ NAHVALILI KAO SPORTAŠICU U DOKUMENTARNOM FILMU NA TELEVIZIJI “RTL” DA TO NEMA NIGDJE.

TOLIKO SU ĐURĐICU OREPIĆ NAHVALILI KAO SPORTAŠICU U DOKUMENTARNOM FILMU NA TELEVIZIJI “RTL” DA TO NEMA NIGDJE.

Ja sad ovog trena upišem u Google Đurđica Orepić, i ono mi izbaci smiješnih oko 3.740 rezultata. A ženska se hvali kako je obišla cijeli svijet?! Očito je; da pretraživač Google na laže, a ona se hvali kako je neko ime. Lako je njoj ići na sportska natjecanja kad ima nekoga – tko je dobro financira.

Ja sam prije malo više deset godina bio na natjecanju na zagrebačkom Jarunu, bio je prvenstvo države u građanskom triatlonu, i ja sam u svojoj kategoriji bio prvak države -Hrvatske. Nitko me nije nigdje medijski spoenuo, pa čak ni u lokalnim novinama u Bjelovaru. A kamoli posvetio neki dokumentarni film o meni.

Ono što je kod mene izazvalo najveće gađenje kod Đurđe Orepić, kad sam u tom filmu vidio kako se sa jezikom liže sa psom, rekao sam ova nije normalna,.., a kamoli da je to neka sportašica… Na sve svoje trke Oepić dovodi psa, ili njena kći ga drži u naručju – to za mene nije ni malo kršćanski…

———————————————-
BRANKO STOJKOVIĆ
B j e l o v a r, 43000
0958148290 (Tel/mob.)
E-mail: brankostojkovic152@yahoo.com
Udruga “ŠTIT”
URED. Masarykova 8
H R V A T S K A 
—————————————————–
Objavljeno: 08. TRAVANJ 2019. godine
—————————————————–
http://crostojkovic1958.blog.hr
http://stitonosa1958.blogger.ba
—————————————————–
Broj članaka: 4789.

Objavljeno Uncategorized | Komentariši

SUPRUGA JE POBJEGLA OD VALENTINA ADLEŠIČ JER VIŠE NIJE MOGLA TRPJETI PRIMITIVIZAM.

SUPRUGA JE POBJEGLA OD VALENTINA ADLEŠIČ JER VIŠE NIJE MOGLA TRPJETI PRIMITIVIZAM.

Kad se je oženio sin od bivše gradonačelnice Đurđe Adlešič (HSLS), na svadbi je bila i Jadranka Kosor (HDZ), i druga kurtizanska krema… Svadba je bila u subota, 29.09.2012. godine u Bjelovaru, to je bilo za Dan grada Bjelovara. Baš brak nije dugo trajao od sina od bivše gradonačelnice, njegova supruga je pobjegla od tog lažnog kića i skrivenog primitivizma… 

———————————————-
BRANKO STOJKOVIĆ
B j e l o v a r, 43000
0958148290 (Tel/mob.)
E-mail: brankostojkovic152@yahoo.com
Udruga “ŠTIT”
URED. Masarykova 8
H R V A T S K A 
—————————————————–
Objavljeno: 08. TRAVANJ 2019. godine
—————————————————–
http://crostojkovic1958.blog.hr
http://stitonosa1958.blogger.ba
—————————————————–
Broj članaka: 4788.

Objavljeno Uncategorized | Komentariši